ศรีพฤกษา การ์เด้นโฮม
99 หมู่ 4 บ้านป่ารวก ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260

 

สวน ศรีพฤกษา การ์เด้นโฮม อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เป็นสวนเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ปลูกพืชหลายชนิด เช่น มะขามหวานสีทอง มะละกอ กล้วย และอื่นๆ

คุณอัษฎงค์ พฤกษะศรี โทรศัพท์: 081-872-3525
คุณสุจิตรา พฤกษะศรี โทรศัพท์: 081-708-4284

Fax: 043-235971
e-mail: assadong.p@hotmail.com
website: http://www.sripruksa.netผลผลิตจากสวน

ผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลูก

มะละกอฮอลแลนด์ มะละกอพันธุ์ครั่ง กล้วยน้ำว้า
มะขามหวาน หน่อไม้หวาน ข้าวโพดหวาน


ผลิตผลแปรรูป

   
กล้วยตากอนามัย มะขามคลุกสามรส น้ำนมข้าวโพด
     

 

 


 


© Copyright 2010. All rights reserved. Contact: assadong.p@hotmail.com